Giới thiệu


Sau khi thành lập TP Thủ Đức sẽ gồm 34 phường

An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình TrÆ°ng Đông, Bình TrÆ°ng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi

Hiệp Phú, Long Bình, Long PhÆ°á»›c, Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Phú Hữu, PhÆ°á»›c Bình, PhÆ°á»›c Long A, PhÆ°á»›c Long B, Tăng NhÆ¡n Phú A, Tăng NhÆ¡n Phú B,
Tân Phú, Trường Thạnh,

Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình PhÆ°á»›c, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

Việc sáp nhập ba quận trên theo bá»™ ná»™i vụ sẽ tác Ä‘á»™ng tích cá»±c đến kinh tế - xã há»™i. Chẳng hạn nhÆ° giảm chi phí, ngân sách chi trả cho cán bá»™, công chức và người lao Ä‘á»™ng của má»™t Ä‘Æ¡n vị hành chính; tập trung được nguồn lá»±c đầu tÆ°, phát triển cÆ¡ sở hạ tầng, hạn chế tối Ä‘a tình trạng đầu tÆ° dàn trải, kém chất lượng, giảm hiệu quả của ngân sách cho đầu tÆ°.

Việc sáp nhập này cÅ©ng tạo nhiều cÆ¡ há»™i thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của địa phÆ°Æ¡ng, đẩy nhanh tốc Ä‘á»™ tăng trưởng, chuyển dịch cÆ¡ cấu kinh tế và cÆ¡ cấu lao Ä‘á»™ng hợp lý, đồng thời thu hút được sá»± quan tâm đầu tÆ° trong và ngoài nÆ°á»›c.

Đặc biệt, mục tiêu của thành phố là tổng thu ngân sách Nhà nÆ°á»›c tăng bình quân hàng năm từ 10% - 12%, thá»±c hiện cân đối và Ä‘iều hành tích cá»±c chi ngân sách đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tÆ°.

Theo PLO